Conference by Terren Hurst on Unsplash

Konference: International Conference on Medical Humanities

No 2023. gada 11. līdz 12. martam norisinājās starptautiska konference “International Conference on Medical Humanities”, kuru organizēja Londonas Universitāte Birkbekā / tiešsaistē, Apvienotajā Karalistē. Konferencē ar referātu “Hesitant Bodies: Phenomenological Analysis of the Embodied Experience of COVID-19 Vaccine Hesitancy” piedalījās projekta dalībnieks Uldis Vēgners. Saite uz konferences mājaslapu: https://medhumconf.lcir.co.uk Programma: Lejuplādēt pdf failu

Conference by Terren Hurst on Unsplash

Konference: Vaccines and Vaccination During and Post Covid Pandemics

No 2022. gada 7. līdz 9. decembrim Rīgā, Latvijā, tiešsaistē norisinājās starptautiska konference “Vaccines and Vaccination During and Post Covid Pandemics”, kuru organizējas Rīgas Stradiņa Universitāte. Konferencē ar referātu “Hesitant Bodies: Phenomenological Analysis of the Embodied Experience of Covid-19 Vaccine Hesitancy” piedalījās projekta dalībnieks Uldis Vēgners. Programma: https://www.rsu.lv/en/vac-vac-2022

Photo by Mitul Grover on Unsplash

Kursi: Managing Challenging Interviews

2022. gada 29. un 30. novembrī projekta dalībnieki Uldis Vēgners un Andrejs Balodis piedalījās tiešsaistes kursos “Managing Challenging Interviews – Online”, ko organizēja Social Research Association (Lielbritānija).

Conference by Terren Hurst on Unsplash

Konference: Eco-Imagination for a Sustainable Future

No 2022. gada 27. līdz 29. oktobrim Milānā, Itālijā, norisinājās 66. starptautiskais fenomenoloģijas kongress “Eco-Imagination for a Sustainable Future“, kuru organizēja Pasaules fenomenoloģijas institūts un IULM universitāte (Milāna). Projekta dalībniece Maija Kūle bija kongresa zinātniskās komisijas locekle, vadīja kongresa sekciju “Ecology”, kā arī piedalījās kongresā ar plenārlekciju “Development of Eco-phenomenology as the Philosophy of Imaginatio …

Conference by Terren Hurst on Unsplash

Konference: Phenomenology and History

No 2022. gada 13. līdz 15. septembrim Padujā, Itālijā, norisinājās starptautiska konference “Phenomenology and the Sciences. The 7th Annual Conference of the Central and East European Society for Phenomenology”, kuru organizēja Central and East European Society for Phenomenology un Padujas universitāte. Konferencē tiešsaistē ar referātu “Phenomenology of public health sciences? A case of vaccine hesitancy” …

Conference by Terren Hurst on Unsplash

Konference: LU 80. starptautiskā zinātniskā konference

2022. gada 3. martā projekta dalībnieki Uldis Vēgners, Maija Kūle, Andrejs Balodis un Marija Semjonova-Reinholde ar referātiem piedalījās Latvijas Universitātes 80. starptautiskā zinātniskā konferences sekcijā “Kritiskās domāšanas iespējas un robežas mūsdienu Latvijā” Zoom platformā. Programma: https://conferences.lu.lv/event/113/page/72-programma Tēžu krājums: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/57012

Photo by Mitul Grover on Unsplash

Kursi: Digital Qualitative Interviews

2022. gada 27. janvārī projekta dalībnieki Uldis Vēgners un Andrejs Balodis piedalījās tiešsaistes kursos “Digital Qualitative Interviews – Online”, ko organizēja Social Research Association (Lielbritānija).

Photo by Srijan Mohan on Unsplash

Projekta uzsākšanas sanāksme

Uzsākot projektu, visi projektā iesaistītie dalībnieki virtuāli piedalās projekta uzsākšanas sanāksmē, kurā īsi tiek pārrunāta projekta iecere un īstenošanas plāns (mērķis, uzdevumi, metodes un aktivitāšu plāns), kā arī pārrunāti ar projekta īstenošanu saistītie vispārējie jautājumi.

Photo by Matt Ridley on Unsplash

Jauns pētniecisks projekts!

Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts ir uzsācis pētniecisku projektu “Nogaidošie ķermeņi: vilcināšanās vakcinēties ķermeniskās pieredzes fenomenoloģiska analīze”, kas tiek finansēts Lavijas Zinātņu padomes Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu programmas ietvaros. Šī ir projekta mājaslapa, kurā iespējams uzzināt par projektu, projekta aktivitātēm un rezultātiem.