Konference: RSU Research Week 2023: University Teaching and Learning

2023. gada 30. martā norisinājās starptautiska konference “RSU Research Week 2023: University Teaching and Learning”, kuru organizēja Rīgas Stradiņa universitāte. Konferencē ar referātiem piedalījās projekta dalībnieki Uldis Vēgners un Andrejs Balodis.

Saite uz konferences mājaslapu: https://rw2023.rsu.lv/conferences/university-teaching-and-learning

Tēžu krājums: https://dspace.rsu.lv/jspui/bitstream/123456789/11311/1/2023_Abstracts-Book_UniTeach.pdf